Normeringer i Daginstitutioner

En undersøgelse fra BUPL viser, at der i gennemsnit er 7,39 børn pr. voksen i Jammerbugt kommunes daginstitutioner. Med det tal ligger Jammerbugt kommune i bunden af statistikken i forhold til at have flest børn pr. voksen. Tallet 7,39 børn pr. voksen lyder måske ikke så slemt, men det man skal huske på, er at det er i gennemsnit!! SÅ derfor er der rent faktisk steder hvor der er flere børn pr. voksen. Det værste er, at ifølge en landsdækkende undersøgelse fra BUPL, er 3 ud af 4 pædagoger alene med børnene i op til en time om dagen, og her taler vi om en hel stue med ca.15-20 børn.
Når vores børne- og socialminister Mai Mercado ikke vil lave en landsdækkende politik omkring mindstenormering på dagtilbudsområdet, så må vi jo lave den lokalt.
Det vil vi i Enhedslisten Jammerbugt gerne have fokus på og derfor er det en af vores mærkesager, at arbejde på at få skabt en politik omkring mindstenormering på dagtilbudsområdet.
Vores konkrete forslag er at følge BUPL’s forslag til en mindstenormering som er:
Mindst 1 medarbejder til 3 vuggestuebørn
Mindst 1 medarbejder til 6 børnehavebørn
Hvoraf 80% er uddannet pædagoger.
Der findes rigtig meget teori på området der underbygger vigtigheden af at børn får den rette mængde omsorg og opmærksomhed, fra både primære omsorgspersoner (som i de fleste tilfælde er forældrene) og de sekundære omsorgspersoner (som bl.a. er pædagogerne). Omsorgen, opmærksomheden, anerkendelsen og tiden til det enkelte barnet er nemlig det der danner fundamentet for barnets trivsel, udvikling og ikke mindst identitetsdannelse.
Børnene er vores fremtid, så lad os investere i dem.

Tilbage til mærkesager