Mærkesager

 • Flere Pædagoger
  Jammerbugt kommune ligger i bunden af statistikken over normeringer i vuggestuer og børnehaver. Enhedslisten vil arbejde for, at kommunen mindst overholder BUPL’s anbefalinger. Læs videre.
 • Mindst Mulig Udlicitering
  Ingen udlicitering af pasning og pleje.
  Ingen udlicitering uden at sikre et godt arbejdsmiljø. Læs videre.
 • Sikker og Effektiv Trafik
  Flere cykelstier og bedre kollektiv traffik.
 • Duften Af Mad Tilbage Til På Plejehjemmene
  Madlavning så vidt muligt i plejehjemmenes egne køkkener af økologiske / lokale råvarer med mulighed for daglig levering til hjemmeboende pensionister.
 • Arbejdsmarked Med Plads Til Forskellighed
  Plads til alle uanset ydeevne.
  Flere socialøkonomiske virksomheder
 • Borgeren Frem For Systemet
  Tal fra ankestyrelsen viser, at over en trediedel af sagerne fra 2013-2016 inden for social- og beskæftigelsesområdet skulle gøres om, p.gr.a. fejl og mangelfulde oplysninger.
  Et skræmmende højt tal.
  Enhedslisten mener, at borgerne har krav på en bedre sagsbehandling.