Synes du også at den grønne omstilling går alt for langsomt? Så meld dig ind i Enhedslisten for kun 10 kr. året ud, og støt vores kamp om et grønt Danmark!
Bliv medlem her

Åbent brev til borgmester Mogens Christen Gade

Saltum den 27. april 2023

Kære Mogens Christen Gade

Jeg har fra Region Nordjylland fået nogle tal på, hvor mange nordjyske patienter, der er klar til at komme hjem fra sygehusene, men stadig er indlagt.
Således også tal fra Jammerbugt Kommune.
Opgørelsen er lavet ud fra antal dage, patienterne forbliver på sygehusene, selvom de er klar til at blive udskrevet.
I 2019: 177, i 2020: 116, i 2021: 222 og i 2022: 95

Til sammenligning vil jeg også nævne tallene fra Vesthimmerland Kommune, idet de to kommuner på mange måder er sammenlignelige.
I 2019: 20, i 2020: 31, i 2021: 65 og i 2022: 20.

Hvad er forklaringen på, at patienterne ikke udskrives til eget hjem eller andet lige så snart, de er færdigbehandlet på sygehuset?
Det er jo en kendt sag, at de allerfleste først bliver rigtigt raske, når de kommer hjem i vante omgivelser og får ro til bl.a. en ordentlig nattesøvn, MEN det er jo også en økonomisk byrde for Jammerbugt Kommune, som måske kunne undgås, eller….?

Jeg ser frem til at høre fra dig, på forhånd tak!

Venlig hilsen
Lis Jensen
Møllebakken 10
9493 Saltum
Kontaktperson for Enhedslisten i Jammerbugt Kommune

1. Maj på Bratskov

Derfor deltager Enhedslisten Jammerbugt ikke i 1. maj arrangementet på Bratskov i år

Undertegnede var til et møde med FH Aalborg, FH lokalafdeling, Socialdemokratiet og SF i Brovst, angående 1. maj.
Jeg påpegede at vi ikke kunne deltage, hvis der var socialdemokratiske folketingsmedlemmer på talerlisten, pga. deres ageren på det sidste, og deres i bund og grund blå politik i folketingsgruppen. – Hertil svarede repræsentanter fra FH’s lokalafdeling, at de havde talt om, at der ikke måtte være folketingsmedlemmer fra nogle af partierne, og der blev ydermere foreslået, at det skulle være ungdomsmedlemmer der holdt talerne.
Det havde jeg intet imod at tilslutte mig, hvorimod socialdemokratiets repræsentant straks meddelte, at måtte de ikke få Ane Halsboe på talerlisten, havde han sådan set ikke noget at være der for, for så var de ude.
Vi andre var enige, og FH-Aalborg ville så kontakte Socialdemokratiet, for at forklare dem, at de stadig var velkomne til at deltage, men på lige vilkår.
Nu har jeg så modtaget en mail, om at FH lokalafdelinger har haft møde om dette. De har så vedtaget at der kun skal være faglige talere, og at der ikke må nævnes noget om partitilhørsforhold eller andet partipolitisk. – Dvs. at så bliver det alligevel Socialdemokratiet der sætter målene for arrangementet, for de fleste af os ved jo godt, at for at bestride en tillidspost i fagbevægelsen, så skal man helst være medlem af netop Socialdemokratiet.
Jeg svarede at det kunne jeg ikke genkende, og ville forholde mig til den oprindelige aftale, hvorefter jeg modtog en mail om at ringe til FH. Det gjorde jeg, men det tændtes samtidig en advarselslampe, for hvorfor nu det, når det hidtil havde været på skrift, så alle kunne være med. – Her blev der sagt, at det jo sådan set var hvad vi var blevet enige om på det første møde.
Dette kunne jeg selvfølgelig slet ikke genkende, og mener også at hun bare kunne se i sine notater fra mødet, at det ikke var i nærheden af det vi var kommet frem til.
Vi kan altså på ingen måde forsvarere at deltage på de præmisser, og derfor deltager vi altså ikke i år.
Vi håber dog at tingene normaliseres, og at vi næste år kan være med igen.

Jan K. Højen

Kontaktperson for Enhedslisten Jammerbugten.

Folketingsvalg 2022

Så er valgkampen skudt i gang, forud for folketingsvalget 1. November 2022.
Følg med i den lokale vinkel på vores valg side.

Pinlig opførsel af regeringen

Af Svend Ole Jensen
Forleden blev det meddelt, at Danmark sender endnu flere våben til Ukraine.
Nej, det var ikke statsminister Mette Frederiksen, som kom med denne oplysning til danskerne. Det var heller ikke krigsminister Morten Bødskov. Og det var heller ikke den normalt så medieliderlige udenrigsminister Jeppe Kofod.
Oplysningen kom fra den amerikanske forsvarsminister.
Altså: Det er den amerikanske forsvarsminister, der skal fortælle os danskere, at den danske regering har tænkt sig at sende endnu flere våben til Ukraine.
Mette Frederiksen og hendes slæng vil kun bekræfte, at der er flere våben på vej mod øst.
En særdeles pinlig opførsel af den danske regering over for den danske befolkning, som jo skal betale det militære isenkram.
Gad vide om det overhovedet er regeringen, der har fundet på de øgede våbenleverancer, eller det i virkeligheden er USA, der har “foreslået” Mette Frederiksen at sende våben til Ukraine. Skiftende danske regeringen plejer jo at adlyde storebror fra USA.
De tre ministre Frederiksen, Bødskov og Kofod vil heller ikke fortælle, hvilke våben, der nu sendes mod øst. Det amerikanske forsvarsministerium oplyser, at der er tale om Harpoon-affyringsramper og tilhørende missiler.
Tænk hvis den danske regering i stedet kunne bidrage med freds-initiativer.

Husk også de andre konflikter

Af Svend Ole Jensen
For få dage siden blev den palæstinensisk-amerikanske journalist Shireen Abu Akleh dræbt, da hun dækkede en israelsk militæroperation i en flygtningelejr på Vestbredden. Vi ved ikke med sikkerhed, hvem, der skød hende.
Hun blev bragt til et hospital i det østlige Jerusalem.
Palæstinenserne ønskede at bære kisten fra hospitalet til kirkegården, hvor hun skulle begraves. Men det forhindrede det israelske politi, som havde etableret vejspærringer. De palæstinensere, der var med i følget, blev slået og et palæstinensisk flag, som dækkede kisten blev revet væk. Sagen endte med, at det israelske politi accepterede, at kisten kunne køres i en bil til kirkegården.
Denne sag blot for at minde om, at der rundt i verden fortsat er mange konflikter, som næsten er blevet glemt efter Ruslands vanvittige invasion af Ukraine.
Israels mishandling af det palæstinensiske folk skal vi ikke glemme. Den har stået på i adskillige år og fortsætter. Nu kan palæstinenserne ikke engang få lov til i fred at begrave deres døde. Forestil dig, at russerne i Ukraine ville forhindre ukrainere i at begrave deres døde. Hvis det skete ville vores udenrigsminister Jeppe Kofod og hans hangarounds være helt oppe i falset’en. Men den israelske aktion har ikke affødt mange reaktioner fra politikerne. Det havde den nok heller ikke gjort selv om der ikke var krig i Ukraine. Israel har jo fået frikort til at terrorisere palæstinenserne. Nye bosættelser på besat jord bliver ganske vist kritiseret af flere lande, men mere sker der næppe.
Glem ikke de øvrige konflikter i verden. Aggressorerne er ikke indstillet på våbenhvile, mens krigen raser i Ukraine. Tværtimod vil de udnytte verdens fokus på det krigshærgede land til nye overgreb.

1. Maj 2022 på Bratskov, Brovst

Af Jan Højen

Peder Hvelplund på talerstolen
1. maj på Bratskov i Brovst. Arbejdernes internationale kampdag der desværre har været aflyst i et par år, på grund af coronaen, er nu heldigvis tilbage på sporet. Det har været 2 hårde år, hvor jeg ikke rigtig har vidst hvor jeg skulle fejre dagen, for 1. maj kan da kun fejres under de røde faners blafrende skygge.
I år bavde vi i Enhedslisten fået Peder Hvelplund til at holde talen, og han var uden diskution den der leverede den bedste tale.
Alt i alt en rigtig dejlig og solrig 1. maj.

Hvad skal de hæslige B 52 fly i Vendsyssel?

Af Svend Ole Jensen

To amerikanske B 52 bombefly har torsdag været på besøg i bl.a. det vendsysselske luftrum. De amerikanske bombefly deltager angiveligt i en større øvelse over Nordsøen. Afstikkeren til Vendsyssel skulle bl.a. træne samarbejdet mellem piloterne og personel på jorden. Og det er vigtigt, lyder det fra det nationale luftoperationscenter for Flyvevåbnet.
Hos os, der husker Vietnam-krigen, løber det koldt ned ad ryggen, når vi hører ordet B 52 fly.
Det var disse hæslige fly, der deltog i sønderbombningen af Vietnam og dræbte tusindvis af civile vietnamesere.
B52 flyene kan bære atombomber. Har de danske myndigheder sikret sig, at de fly, der kredsede over Vendsyssel, ikke var atombevæbnede?
Amerikanerne er næppe blevet spurgt, og var de blevet spurgt, ville de helt sikkert ikke svare. Sådan var det, da de amerikanske krigsskibe jævnligt kom til Danmark, og sådan er det også i dag. Man spørger ikke vores “venner” om noget, som vennerne fra USA ikke bryder sig om at svare på. Det har været dansk politik gennem årene.
Når det amerikanske militær får fri adgang til Danmark, skal vi så vænne os til at have de dødbringende B 52 maskiner cirklende over vores hoveder – måske bevæbnede med atombomber?

Konstituering 2022

På billedet ses vores nyvalgte bestyrelse.
Du kan læse mere om konstitueringen fra sidste bestyrelses møde på siden med referater.

Generalforsamling 2022

Mandag d. 28. februar 2022 blev der afholdt den årlige generalforsamling for afdelingen.
Referatet kan du finde her.
Bestyrelsens Beretning for 2021
Bestyrelsens Arbejdsplan for 2022

Jammerbugten blev endnu mere blå

Af Svend Ole Jensen
Spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

Valget er overstået og vi kan konstatere, at Jammerbugt politisk er blevet endnu mere blå.
Enhedslisten fik 410 stemmer – en tilbagegang. Det er vi ikke tilfredse med, selv om vi på forhånd vidste, at det ville blive mere end svært i den meget borgerlige kommune og med en valgkamp, som totalt var blottet for politik. De to store partier Venstre og Socialdemokratiet ønskede ikke at diskutere politik.
Men vi glæder os over, at der alligevel var 410 progressive personer, som valgte at støtte os. Tusind tak for det.
Enhedslisten var i valgforbund med SF og Alternativet. Så sent som søndagen før tirsdagens valg gav både SF og Socialdemokratiet på et møde udtryk for, at målet var at forhindre en ny Venstre-ledet kommunalbestyrelse. Det sammen gav andre partier i øvrigt også udtryk for. Men allerede inden de sidste stemmer var talt op på valgaftenen havde SF og Socialdemokratiet indgået en aftale med Venstre og Dansk Folkeparti om at sikre Mogens Gade borgmesterposten.
At S lod sig lokke af Venstre var forudsigeligt, men at SF allierer sig med Dansk Folkeparti og Venstre er helt ubegribeligt. Der er et massivt borgerligt flertal i Jammerbugt Kommunalbestyrelse. Det kan SF ikke ændre på. Men ved at lokke SF med en udvalgspost kan Mogens Gade nu fortælle omverdenen, at der er tale om en bred konstituering med et bredt samarbejde. Hvis SF tror, at de med aftalen kan rykke Venstre i en mere ikke-borgerlig retning, er partiet simpelthen for naivt.
SF fik 622 stemmer og opnåede kun et mandat med hjælp af stemmer fra Enhedslisten og Alternativet. Vores stemmer er altså blevet brugt til at indgå alliance med DF og Venstre.
Det kan du ikke være bekendt Frank Østergaard og det vil få konsekvenser. Det bliver umuligt for os at indgå i et nyt valgforbund med SF.
Det et SF helt sikkert lige glade med i dag. Herregud de sølle 410 stemmer fra Enhedslisten betyder ikke noget for det store parti SF – med 622 stemmer.
Men når beruselsen over at være kommet ind i den borgerlige lummervarme har lagt sig hos SF, kan det jo godt være, at SF kan se nødvendigheden i et samarbejde med venstrefløjen i Jammerbugt. 622 stemmer rækker jo ikke til alverden om fire år, når vi skal til valg igen. Men SF kan selvfølgelig indgå et mere formelt samarbejde og indgå i et valgforbund med Dansk Folkeparti.
På et vælgermøde op til valget gav Frank Østergaard udtryk for, at SF var den eneste opposition i byrådet. Den historie kan han vist ikke rejse med længere.
Enhedslisten tabte ved valget første halvleg. Nu har vi en kaffepause og gør klar til anden halvleg om fire år – som det eneste socialistiske parti i Jammerbugt. Kampen for en mere solidarisk rød/grøn Jammerbugt Kommune med plads til ALLE begynder allerede i morgen.

Hjælp Enhedslisten med at løfte kulturen

Af Svend Ole Jensen
Spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

Jammerbugt kommune har eksisteret i 15 år, men det er fortsat ikke lykkedes det borgerlige flertal at få formuleret en kulturpolitik. Pinligt.
Heldigvis er der mange gode mennesker i kommunen, som selv er i stand til at udfolde sig kulturelt.
Men en kommunal støtte og et engagement til at videreudvikle kulturen sammen men borgerne, har vi ikke.
Alle ved, at kulturlivet er en vigtig del af det gode liv. Det ved alle de lokale kulturelle ildsjæle, ja selv den franske præsident har i sine taler understreget vigtigheden af kulturen. Det er stort set kun det borgerlige flertal, der ikke kender kulturens betydning.
En stemme på Enhedslisten tirsdag 16. November er en stemme til et helt nødvendigt løft til kulturen i Jammerbugt.
Alle børn skal have mulighed for at deltage i kulturelle aktiviteter: Musik, kunst, teater m.v. Og det skal selvfølgelig være til en pris alle kan betale. I dag er musik-undervisning kun for elitens børn.
De unge skal have steder, hvor de kan udfolde sig kulturelt. Ungdomshuse, hvor der er mulighed for musikalske aktiviteter, teater m.v
Kulturtilbud til børn og unge giver kreative børn og unge og senere kreative voksne. Det har vi brug for.
En kommunal kulturpolitik skal også være med til at udvikle voksen-kulturen. Vi skal have de folkelige aktiviteter, men der skal også være plads til de mere krævende.
Vi skal her i kommunen have folkedans og dilettant, men også store koncerter, store kunstudstillinger, smalle udstillinger, debatter med tidens kulturfolk og debattører osv.
Et rigt kulturliv vil ikke kun være til glæde for borgerne her i kommunen. Det vil også tiltrække nye borgere. En kreativ kommune med et rigt kulturliv er et attraktivt sted at bo.
Hjælp Enhedslisten med at få løftet kulturen ved at sætte kryds ved liste Ø.

Jammerbugt skal være et sjovere sted at bo

Af Svend Ole Jensen
Spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

Vil du være med til at gøre Jammerbugt til et sjovere sted at bo.
Så skal du sætte dit kryds ved liste Ø i morgen 16. november.
Venstre har haft absolut flertal i de seneste fire år. Det er usundt for demokratiet. Trods de mange mandater i kommunalbestyrelsen er det ikke lykkedes partiet at komme med initiativer, der kan løfte kommunen ud af den dvale-tilstand, vi har været i de seneste fire år.
Borgerne i Jammerbugt Kommune har fortjent bedre. De har fortjent et rigt kulturliv med masser af tilbud til hele familien – både folkelige og mere smalle – og økonomisk tilgængelige for alle. De unge har fortjent ungdomshuse, hvor de kan slå sig løs på egne præmisser. Børnene og de unge har fortjent fritidsanlæg, hvor de kan komme uden forenings-medlemskab. Det er bl.a. skater-baner og anlæg til parkour. Og naturen har fortjent, at de store grønne ørkener gøres til levesteder for insekter, bier og sommerfugle. Og den natur, det er lykkedes os at ødelægge, skal genoprettes.
Vi har savnet kreative udspil, som kan løfte Jammerbugt til en kommune, man i hele landet taler om med respekt og ser med misundelige øjne på grund af kreativiteten. I stedet har vi fået en kommune, som følger middelmådighedens kedelige vej.
I en valgannonce med billede af borgmester Mogens Gade skriver Venstre: “Tiden er ikke til eksperimenter”
Med andre ord: vi skal fortsætte ad den usansynligt kedelige vej, som er blottet for visioner og nytænkning. Et skridt frem og to tilbage.
Det vil vi ikke finde os i. Enhedslisten vil gøre op med den bogholder-politik, der har været ført her i kommunen i alt for mange år. Den tunge blå dyne, der hænger over kommunen, skal væk. Glæden, optimismen og det gode liv for alle uanset alder, køn og etnicitet, skal tilbage.
Det har vi alle fortjent.

Kryds ved Ø for Enhedslisten.

Tænkt stort – tænk grønt

Af Svend Ole Jensen
Spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

Enhedslisten foreslog på vælgermødet på Gjøl, at der indsættes en vand-bus i fast rutefart mellem Gjøl og Aalborg. Lidt ligesom havnebusserne i København.
Da jeg luftede forslaget lød der en hånende latter. Men da en af tilhørerne rejste sig og sagde, at det var en rigtig god ide, vendte stemningen i salen pludselig. Flere kunne se ideen og borgmester Mogens Gade (V) kunne endda finde på at støtte økonomisk, hvis nogen vil stå for driften.
Og det ER en god ide. I stedet for den forurenende biltur gennem Lindholm, Nørresundby og Aalborg – og bøvlet med at finde en p-plads, kan man stige på den el-drevne vandbus og miljø-rigtigt komme til Aalborg og retur. Perfekt til unge, som skal uddanne sig i Aalborg.
Og mange fra Aalborg vil helt sikkert benytte vand-bussen til en lille udflugt til Gjøl og drikke en kop kaffe på kroen.
Når Enhedslisten kommer i kommunalbestyrelsen bliver de andre partier tvunget til at tænke kreativt, stort og grønt.

For mange sponsorkroner og panik hos V

Af Svend Ole Jensen
Spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

Har Venstre i Jammerbugt fået for mange sponsorkroner fra det lokale erhvervsliv eller er det blot panikken, der har ramt partiet. Eller er det måske begge dele.
En kendsgerning er det, at Venstre har klistret hele kommunen til med plakater, bannere m.v. Dertil kommer, at ugeaviserne må op i sidetal for at få plads til alle V-annoncerne.
Flere steder hænger der på en enkelt lysmast fire V-plakater. Og i det åbne land er der kæmpestore bannere på stativer eller halmballer. Her følger socialdemokraterne i øvrigt også godt med.
Kønt er det bestemt ikke og noget forfærdeligt miljøsvineri. Men som Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen tidligere på året på landsdækkende tv udtalte, så har Venstre været noget fodslæbende med hensyn til miljøpolitikken.
Det kan også tænkes, at Venstre er bekymret for det forestående valg. Efter 14 års mere eller mindre monopol på regeringsmagten i Jammerbugt fornemmer partiet nok, at vælgerne har fået nok. Borgerne ønsker forandring – de længes efter frisk luft.
At klistre kommunen til med plakater giver ikke flere mandater, men udstiller kun et parti i et desperat forsøg på at beholde magten.
Et forslag til Venstre: Fjern to tredjedele af plakaterne ved kommende valg. I vil stadig have flere end mange af de øvrige partier tilsammen. De sponsorkroner, I sparer, kan I sende til velgørende formål.
Og jo, Enhedslisten har også valgplakater. Men i hele kommunen er det næppe flere end Venstre har i en enkelt hovedgade i en af kommunens fire største byer.

Er de riges børn mere musikalske end andre børn?

Af Svend Ole Jensen
Spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

Er de økonomisk velbjærgede familiers børn mere musikalske end andre børn?
Selvfølgelig ikke!

Det skulle man ellers tro, når man ser taksterne for undervisning i Jammerbugt Kommunes musikskole.
Godt 3300 kr. om året for 25 minutters undervisning pr. gang i klaver eller guitar. Med den pris er det fortrinsvis de økonomisk ressourcestærke familier, der får glæde af musikskolens tilbud.
Den kulturpolitik skal ikke fortsætte. Alle børn skal have mulighed for musikundervisning og anden kulturel aktivitet
Enhedslisten vil ændre godt og grundigt på den kulturpolitik, der er ført i de seneste årtier – hvis man ellers kan sige, at der har været en kulturpolitik. Jammerbugt skal være en kommune med et stærkt kulturliv – lige fra det folkelige til det mere krævende, og alle skal have mulighed for at deltage. Lokalområderne skal også tilgodeses.
De unge skal have adgang til de aktiviteter, der er vigtige for unge – bl.a. skaterbaner. Og de skal have steder, hvor de kan samles uden forenings medlemskab.
Vi skal have kulturen og kunsten ud i det åbne rum, så den bliver synlig. Arkitekturen skal med. Vi skal have byer med arkitektur, der gør dem rare at opholde sig i. Vi skal gøre op med den form for arkitektur, vi eksempelvis ser med den ny Rema-bygning i Aabybro på en af byens bedste pladser. Der skal stilles krav til kvalitet.
Jammerbugt skal i offensiven med den grønne omstilling. Der skal være fokus på bevarelse af natur og genopretning af ødelagt natur. De mange “grønne ørkner” – store grønne offentlige græsarealer – skal gøres til bynær natur.

Enhedslisten siger nej til privatisering af velfærdsydelser. Børnene skal passes i kommunale børnehaver og vuggestuer, ældremaden skal produceres i kommunale køkkener osv.
Der er borgere i Jammerbugt, som har svært ved at passe et ordinært job. Derfor er der god grund til at satse på en kommunal produktion, hvor disse personer kan arbejde. Det vil være oplagt med produktion af økologiske grøntsager til brug i børnehaver, skoler og andre kommunale institutioner og køkkenet.
Den kollektiv trafik skal forbedres væsentligt, og vi skal have mange flere cykelstier.

Nej til kæmpesommerhuse ved Tranum

Af Svend Ole Jensen
Spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

Skal der være mulighed for at bygge kæmpe-sommerhuse ved Tranum?
Svaret er naturligvis NEJ.
I forslaget til Kommuneplan 2021 er der på et areal ved Strandvejen tæt på Tranum mulighed for at bygge store sommerhuse på 300 kvadratmeter.
Det er næppe huse, som hr. og fru Jensen vil bygge til eget brug – eventuelt kombineret med lidt udlejning. Det er derimod spekulations-projekter, som skal sikre investorerne et solidt afkast. Det kan kun ske, hvis de store sommerhuse udlejes stort set året rundt. Altså en form for turisme-industri.
Det skal den unikke og smukke natur ved Tranum ikke betale for. Forestil dig måske op mod 50 af disse mega-sommerhuse beboet året rundt i et stykke smuk natur. Et hæsligt syn og et slid på vores sårbare natur udelukkende for at fylde griske investorers tegnebøger.
Flere steder i landet er der planer om kæmpe-sommerhuse, og alle steder er det stort set kun investorerne og enkelte politikere, der synes om planerne. Alle steder er der borgerprotester.
Enhedslisten har intet imod sommerhuse, men det skal ikke være kolosser, der bygges udelukkende til “turistindustri-brug” med så massiv en udlejning, at det ødelægger den fantastiske natur, som masser af turister kommer til Jammerbugt for at nyde.
Enhedslisten vil i kommunalbestyrelsen kæmpe for, at turismen holdes på et niveau, vi alle kan holde ud.

Seniorfest i 3F Midtvendsyssel

Lis Jensen deltog d. 19. oktober i seniorfest for 3F Midtvendsyssel.

Hun sagde bla.: For os i Enhedslisten Jammerbugt er det helt afgørende, at der ikke bare sker et skift af den borgmester, der sidder i stolen, men et skift af den førte politik.
Vi går til valg på, grøn omstilling, mere biodiversitet, mere genbrug og genanvendelse, flere cykelstier og bedre kollektiv trafik.
Vi går osse til valg på: Profitten ud af velfærden, da private ikke skal kunne tjene på offentlige kærneopgaver såsom børnepasning og ældrepleje. Og vi har jo set flere trælse eksempler på, at private er gået konkurs og så er det kommunens opgave at rydde op lige med det samme.
Og endelig på, at vi ønsker en Jammerbugt kommune med plads til alle uanset uddannelse og etnicitet og tænk på, hvor mangfoldig en kommune, vi kan få, hvis vi vil.

Ledsageordningen til handicappede

Af Lis Jensen
Så er der gang i valgkampen op til kommunalvalget den 16. november og jeg deltog tirsdag den 12. oktober til et valgmøde i Brovst Hallen, arrangeret af Handicaporganisationerne i kommunen. Et godt møde, synes jeg, hvor tilhørerne var gode til at give deres besyv med til os politikere, eller sagt på en anden måde: et møde, hvor vi alle lærte noget af dem, der ved, hvor skoen trykker.
Der kom bl.a. et spørgsmål om ledsageordningen til handicappede. Reglerne er sådan, at en handicappet kan blive bevilget 15 timers ledsageordning om måneden og der er mulighed for at spare nogle at disse timer sammen til lidt ferie-ledsagelse eller lignende, MEN det gælder kun for timer, der er under 6 måneder gamle.
Spørgsmålet var meget relevant: det gik nemlig på, hvorfor Jammerbugt kommune altid bruger de nyeste optjente timer, når der skal afvikles brug af timerne??
Og det kunne hverken udvalgsformanden Ib Nelleman, Venstre eller de tre øvrige medlemmer af udvalget svare på, MEN det gode var, at alle fire udvalgsmedlemmer gav håndslag på at “få klaret problemet”.
Lad os nu håbe, det så sker denne gang, for det er åbenbart ikke ny viden for kommunalbestyrelsen og det burde vel ikke være særligt svært at løse det problem….
Når Enhedslisten igen kommer i kommunalbestyrelsen vil vi huske det løfte, der blev givet og fastholde de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer på, at problemet løses.
Men tak for et godt vælgermøde fra mig.

Udlicitering på vej ud

Af Svend Ole Jensen
Spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

 

Nu kan det snart være slut med den elendige rengøring på skolerne. På vælgermødet på Brovst Skole, arrangeret af Midtvendsyssel Lærerkreds, gav samtlige kandidater fra de politiske partier og borgerlisten udtryk for, at rengøringen på skolerne skal klares lokalt og ikke udliciteres.
Selv de borgerlige partier, som ellers er de mest privatiserings-ivrige, ville have rengøringen tilbage lokalt.
Kan man håbe på, at der nu er sat en lille stopper for privatiseringens hærgen i Jammerbugt Kommune – eller var det bare gas?
Enhedslisten vil i den ny kommunalbestyrelse holder partierne fast på deres løfte på vælgermødet, så det ikke bare bliver en omgang valgflæsk.
Liste Ø vil sætte gang i af-privatiseringen.

Referat fra Generalforsamling 2021

Per Clausen indledte afdelingens generalforsamling med et oplæg om Enhedslisten i kommunalpolitik.

Referatet fra Generalforsamling kan du finde her.

Generalforsamling, åben for alle

Onsdag den 2. Juni kl. 19:00

Alle interesserede indbydes til vores første fysiske møde, efter landet så småt er ved at åbne op, efter Corona.
Mødet er vores generalforsamling, men vi skal også have opstillet kandidater til kommunalvalget, og der bliver et oplæg og debat ved Per Clausen, byrådsmedlem og spidskandidat i Aalborg.
Bemærk at mødet er flyttet fra biblioteket til Rådhuset i Aabybro.
Læs mere her

Læserbrev om Udligningsreformen

Margit fra bestyrelsen havde et læserbrev i de lokale ugeaviser om de ekstra penge som Jammerbugt kommune får som følge af udligningsreformen:

Der vil komme 54 millioner ekstra til Jammerbugt Kommune i 2021 som følge af udligningsreformen.
Det kan alle være tilfredse med, og Enhedslisten Jammerbugt kan tilslutte sig borgmester Mogens Gades forslag om at give yderligere til hjemmeplejen og daginstitutionerne.
Et par vognlæs asfalt kan vi også godt bruge.
EL kunne ønske, at der i forbindelse med vejreparationerne blev anlagt et par cykelstier på relevante strækninger. Rigtige cykelstier vel at mærke – og ikke bare 200 meter stiplede linjer, der bare giver falsk tryghed.

EL kunne endvidere ønske at der blev tilført midler til beskæftigelsesområdet, hvor der blev skåret drastisk i 2020.
Man vil flytte et stort antal personer fra sygedagpenge til ingen ydelse.
De bliver nok ikke raske, blot fordi man ændrer budgettet.
Giv dem en bid af kagen, så bliver de glade – og det gør vi også i EL.

Fællesmøde mellem afdelinger

Mandag d. 18 Februar var der fællesmøde mellem afdelingerne i Thy/Mors, Brønderslev og Jammerbugt, på rådhuset i Åbybro. Formålet med samarbejdet er dels at sparre om det at være en lille afdeling og få arbejdet der til at fungere og skaffe synlighed, og dels at diskutere og fremme politik for yderområderne. Der er aftalt et ny møde senere på foråret.

Generalforsamling 2019

Den 6 marts 2019 var der generalforsamling i Enhedslisten Jammerbugt. Inden selve generalforsamlingen fortalte vores folketingsmedlem Peder Hvelplund om Enhedslistens syn på sundhed, pension og klima, et inspirerende indlæg.
Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.

Åbent møde og Generalforsamling

D. 6 marts 2019 kl 19:00 afholder Enhedslisten Jammerbugt møde, hvor folketingsmedlem Peder Hvelplund vil holde et oplæg og besvare spørgsmål. Efterfølgende er der den årlige generalforsamling for medlemmerne.
Læs om begivenheden her