Bedre Psykiatri

Den 25. oktober deltog jeg i et “lyttemøde” i Aalborg, arrangeret af “Bedre Psykiatri” og gik derfra med en rigtig god fornemmelse. Ikke fordi, at alting er rosenrødt ift til mennesker med psykisk sygdom, måske snarere tværtimod, MEN fordi pårørende til psykisk syge holdt nogle fremragende indlæg.
Der blev især peget på tre ting, som er vigtige, når der skal ske en værdig og ordentlig behandling af den psykisk syge: psykisk sygdom skal anses som lige så væsentlig som en fysisk sygdom, der skal ske en bedre koordinering ved overgang fra indlæggelse og hjem til et kommunalt tilbud og gratis psykologhjælp er afgørende for udfaldet for såvel den syge som for de pårørende Og så skal der være en ansvarlig “koordinator” for at få sammenhæng. Alt sammen er noget, vi som politikere må have i baghovedet, når politikken skal fastsættes.
Hertil kommer, at jeg til enhver tid mener, at det er helt afgørende, at “systemet” ser på den syge som et “helt menneske” – forstået på den måde, at såvel de sundhedsmæssige som de sociale tilbud skal være til stede. Det nytter jo ikke noget at sætte ind med forskellige former for behandling, hvis den økonomiske situation er et kaos og det er jo desværre nok det, mange oplever.
Det kan gøres bedre og det drejer kommunalvalget og regionsrådsvalget den 21. november ogse om.
Venlig hilsen