Drikkevand

Igennem de sidste par uger har der været debat mellem forskellige opstillede politikere til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune om drikkevand. Bl.a. har Frank Østergaard, SF foreslået at pålægge vandværkerne i kommunen nye tests af drikkevandet. En udmærket ide, synes jeg.
I Lokalavisen den 31. oktober  skriver nuværende kommunalbestyrelsesmedlem, Venstre, at der ikke bør pålægges vandværkerne denne pligt, MEN:”…Hvis der kommer centrale krav om disse tests, vil vandværkerne naturligvis udbygge med test for den omtalte type pesticidrester….”.
Til orientering kan jeg oplyse, at det allerede ER en pligt, idet der den 27. oktober 2017 træder et lovpligtigt overvågningsprogram i kraft, der omfatter pesticidet: desphenyl-chloridazon!
Så nu handler det ikke længere om, hvad der er en god ide, men om hvad der er lovpligtigt og det kommer de lokale vandværker jo ikke udenom.
Venlig hilsen